A medrünk marad!  DE!

  • -

A medrünk marad!  DE!

Kategória:Célok

Nagytarcsán nagyon alacsony az ökológiailag értékes területek (erdő, rét, legelő és nádas) aránya, ez a fákkal határolt Régi-patakmeder szakasz pedig a különböző funkciójú területhasználatok közé ékelődve a szomszédos területek felé terheléscsökkentő védelmi funkciót is betölt, élővilága élénk, így kiemelkedően fontos e megmaradt élőhelyfolt biztonságos területi megőrzése.

A területen védett növény- és állatfajok, társulások élnek, ezek zavarása, károsítása, elpusztítása szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása a törvény szerint tilos. Az 50/2008. (IV.24.) FVM rendeletben szabályozva van továbbá, hogy fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési- és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.

  1. § (3)Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani. Amennyiben a védett egyedet károsító, veszélyeztető, zavaró tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a hatóság a természetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatja. Az eljáró hatóság – amennyiben az nem a természetvédelmi hatóság – a tevékenység folytatását az eljárás végleges befejezéséig felfüggeszti.

Mivel ez a felsőréti területrész a teljes ökológiai folyosó és kapcsolódó természeti és természet védelmi területnek a község belterületébe nyúló egy része, így az illetékeseknél javasoltuk a teljes terület feltárását , további egyeztetésre felajánlottukk együttműködésünket.

Szeretnénk, ha be tudnánk vonni a szakértőket, és a területen dolgozókat is,  mint pl.a mezőőr, hivatásos vadász, természetvédelmi lakossági aktivisták… stb , és közös beszélgetés keretében jól alakítanánk ki a természeti értékek és területek karbantartását, védelmét.

Meg szeretnénk ismertetnimindenkivel ezen településrész gazdag növény és állatvilágát, szépségét és a „Felsőréten jó élni életérzést” erősíthetnénk.

Hiszünk abban, hogy a térség egyik olyan ékkövévé válhat a Felsőréti védett terület, amire méltán lehet majd büszke minden nagytarcsai lakos és vezető.  

Felsőrét egy maroknyi aktivistája ( Bodza és Bíborka utca) hosszú hónapokon át egyeztetett az Önkormányzattal, a fejlesztőkkel, harcolt a Régi Patakmeder-ért,

annak védettségéért, az itt élő védett élővilágért, és azért, hogy annak helyén ne legyen út.

A medrünk marad !  DE :

Mindannyiunk erkölcsi és törvényi kötelessége is mindent megtenni természeti értékeink és zöld területeink védelme érdekében. .

( első lépés a Meder Felsőréti szakaszának tisztítása, szemétszedés… stb 2018 09 29 -én lakossági önkéntes összefogás keretében, utána

 nyárbúcsúztató zenés bulival )


FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar