Author Archives: administrator

  • -

Környezetvédelem

Kategória:Események
A környezetvédelem elsődleges célja megfelelő életkörülmények révén az ember  egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá anyagi és szellemi javaink védelme.
Nem csak védekeő jellegű tevékenység, hanem magában foglalja a tervszer környezetfejlesztést is,  amely környezetünket az ártalmak megelőzésével átalakítja.
A környezetvédelem tehát azon  intézkedések összefüggő rendszere, amely a fenti célok elérését biztosítja.

Kezdjük saját, közvetlen lakókörnyezetünkkel :

Nem állunk rosszul:

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

A képviselőtestület döntése értelmében a „Tiszta udvar, rendes ház” felhívást idén is meghirdetésre került. A nemes versengés célja a község szépítése, az ápolt, virágos, kulturált környezet kialakítására való ösztönzés.

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím HAGYOMÁNYŐRZŐ és MODERN ingatlan kategóriában kerül kiosztásra a lakóingatlan tulajdonosa vagy használója számára. A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt az Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján minden év augusztus 20-ig.

A „Tiszta udvar, rendes ház” címet évente hagyományos és modern kategóriánként legfeljebb 2-2 ingatlan tulajdonos nyerheti el.

A pályázat nyertese emléklapot és plakettet kap, és a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díjfizetési kötelezettsége alól.

IDÉN IS VAN FELSŐRÉTI DÍJAZOTT:

Legszebb kert és tiszta urvar rendes ház kategóriában  kÖKÉNY UTCA 16

GRATULÁLUNK  TÜNDI ÉS FLORIN

2016-ban is volt díjazott Felsőrétről :

A MODERN INGATLAN kategória díjazottja a Bodza u. 34/1. szám alatti ingatlan tulajdonosa. GRATULÁLUNK


  • -

A medrünk marad!  DE!

Kategória:Célok

Nagytarcsán nagyon alacsony az ökológiailag értékes területek (erdő, rét, legelő és nádas) aránya, ez a fákkal határolt Régi-patakmeder szakasz pedig a különböző funkciójú területhasználatok közé ékelődve a szomszédos területek felé terheléscsökkentő védelmi funkciót is betölt, élővilága élénk, így kiemelkedően fontos e megmaradt élőhelyfolt biztonságos területi megőrzése.

A területen védett növény- és állatfajok, társulások élnek, ezek zavarása, károsítása, elpusztítása szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása a törvény szerint tilos. Az 50/2008. (IV.24.) FVM rendeletben szabályozva van továbbá, hogy fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési- és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.

  1. § (3)Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani. Amennyiben a védett egyedet károsító, veszélyeztető, zavaró tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a hatóság a természetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatja. Az eljáró hatóság – amennyiben az nem a természetvédelmi hatóság – a tevékenység folytatását az eljárás végleges befejezéséig felfüggeszti.

Mivel ez a felsőréti területrész a teljes ökológiai folyosó és kapcsolódó természeti és természet védelmi területnek a község belterületébe nyúló egy része, így az illetékeseknél javasoltuk a teljes terület feltárását , további egyeztetésre felajánlottukk együttműködésünket.

Szeretnénk, ha be tudnánk vonni a szakértőket, és a területen dolgozókat is,  mint pl.a mezőőr, hivatásos vadász, természetvédelmi lakossági aktivisták… stb , és közös beszélgetés keretében jól alakítanánk ki a természeti értékek és területek karbantartását, védelmét.

Meg szeretnénk ismertetnimindenkivel ezen településrész gazdag növény és állatvilágát, szépségét és a „Felsőréten jó élni életérzést” erősíthetnénk.

Hiszünk abban, hogy a térség egyik olyan ékkövévé válhat a Felsőréti védett terület, amire méltán lehet majd büszke minden nagytarcsai lakos és vezető.  

Felsőrét egy maroknyi aktivistája ( Bodza és Bíborka utca) hosszú hónapokon át egyeztetett az Önkormányzattal, a fejlesztőkkel, harcolt a Régi Patakmeder-ért,

annak védettségéért, az itt élő védett élővilágért, és azért, hogy annak helyén ne legyen út.

A medrünk marad !  DE :

Mindannyiunk erkölcsi és törvényi kötelessége is mindent megtenni természeti értékeink és zöld területeink védelme érdekében. .

( első lépés a Meder Felsőréti szakaszának tisztítása, szemétszedés… stb 2018 09 29 -én lakossági önkéntes összefogás keretében, utána

 nyárbúcsúztató zenés bulival )


  • -

Az első Bíborka Piknik 20180414

Kategória:Események
Az első Bíborka Piknik 20180414!
Itt döntöttünk arról, hogy létre kívánjuk hozni az egyesületet.

 

Az első Bíborka Piknik 20180414

  • -
Játszótér

Játszótér

Kategória:Célok

Lakóparkunkban jelenleg nincs játszótér.

Egyesületünk alapító tagjainak kezdeményezésére játszótéri elemeket már sikerült beszereznünk,
amit időszakosan a Bíborka utcában élvezhetnek a gyermekek, de a fő cél egy,  a mai kornak megfelelő, európai szintű játszótér kialakítása.
Játszótér

  • -

Matiné 20180714

Kategória:Események

Felsőréten civil kezdeményezésre elindult az ISMERD MEG A SZOMSZÉDOD mozgalom, melynek második rendezvénye 2018 07 14-én Természeti környezetünk megismerése, megóvása főcímmel került megrendezésre. Ez egyben a FELSŐRÉTI MATINÉ sorozat első állomása is volt. A főcímhez illő, idilli fás környezetben, a Szilas patak régi medrének partján, az élő ökofolyosó Bíborka utcai szakaszán kialakított közösségi téren főzés és mulatság mellett előadások is helyet kaptak. A rendezvény sorozat célja a Felsőrét lakóközösség építése, lakók hasznos információkkal történő ellátása,  a jókedv és a kulturált szórakozás lehetőségének biztosítása .

Rimóczi Sándor Vilmos Nagytarcsa polgármestere, Mátyók György a br. Wesselényi Vadásztársaság hivatásos vadásza és Apostol Krisztofer közös előadásban mesélt a vadászat szépségéről, a körülöttünk lévő vadgazdálkodási területről, az itt élő vadakról, a velük való találkozáskori helyes magatartásról, és az együttélés szabályairól. Tátott szájjal hallgatta a közönség a történeteket a rókáról, aki eltévedt, és egy gödörbe esett, a vonuló és szerelmes szarvasokról, akik ilyenkor kiszámíthatatlanok, a gidát fektető őzről, a vaddisznó családokról… Az utakra ugró állatok komoly kockázatot jelenthetnek a sofőröknek, ezért fokozott óvatossággal kell közlekedni a környék közutjain.

A vadak után a növényeké volt a főszerep, Rónai Pálné Krisztina a helyi gyógynövények világába kalauzolt el minket. Döbbent arcok jelezték a közönség soraiban, hogy a lakóparkban lakók még csak nem is sejtették, hogy milyen gazdag gyógynövény világ vesz körül bennünket.  Felnőttek és gyermekek együtt szaglászták és tapintották az ismertetett növényeket

Ha túrázási ötletet keresünk, aktív, egészséges kikapcsolódásra vágyunk, szeretnénk többet megtudni közvetlen természeti környezetünkről, csatlakozzunk a helyi szervezett túrákhoz, melyekről  Koszták Rudolf, a Nagytarcsa környékét bejáró Tarcsa Túra vezetője beszélt nekünk.

Ekkorra már a finom pincepörkölt is kész lett, indult a mulatság, eszem – iszom , ismerkedés. Közben a lelkes gyermek csapat birtokba vette a helyben kialakított mini játszóteret is. ( köszönet Nagytarcsa Önkormányzatának és a lelkes Matiné Köménymagnak)

Köszönjük az előadóknak a szinvonalas előadásokat, hálás köszönet a civil szervező csapatnak, a Matiné Köménymagnak ( Demeter Péter főszakács, Papp Gabriella D. főszervező, Tóth Zoltán fotós, Szilágyi Albert, Tokaji Zsuzsanna , Tokaji Attila, Tengyer Minea, Vén Ildikó, Mann Krisztina, Krasznai Ferenc ) a szervezésért és lebonyolításért és  a támogatóknak ( Lájk Sütiző és Kávézó, Foltin, Szilas Project, Rimóczi Sándor Vilmos, Mozgó Pékautó a Községházával szemben) a hozzájárulásokért .


FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar