AZ EGYESÜLETRŐL

AZ EGYESÜLETRŐL

Az egyesület alapítás gondolatát a szükség hozta életre.

 Az utak áldatlan állapota, a lakótelepen uralkodó  furcsa tulajdon viszonyok miatt

az önkormányzat tehetetlensége okán,valamint a jobb lakókörnyezetünk kialakításának

igénye miatt úgy gondoltuk jó néhányan a telepről, hogy érdekeink  közös képviseletére

 egyesületet kellene alapítunk.

A gondolatot tett követte, és 2018 04 14-én az első Bíborka Pikniken döntöttünk az egyesület

létrehozásáról, és összeállt maroknyi csapatunk, a “köménymag”.

Az egyesület célja, tevékenysége

 1. Az egyesület célja:
 • Nagytarcsa Felsőrét Lakóparkban lakók egymást ismerő és segítő közösségé szervezése, kulturált lakókörnyezetének, a mindenkori műszaki színvonal által megkövetelhető infrastruktúra kialakításának segítése, fejlesztése, család- gyermek- és ifjúságvédelme, valamint az itt élők segítése.
 • A kultúrált egymás mellett élés alapvető szabályainak lefektetése – kiemelt figyelemmel a lakóterület gyermekközösségére -, elfogadása, betartása és minden törvényes erővel történő betartatása.
 • Olyan ipari, szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységek kizárása, amelyek a kulturált együttélés alapvető szabályait zavarják a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott kereteken belül.
 • Környezetszennyezés minimalizálása.
 1. Az egyesület tevékenysége:
 • Az egyesület céljai elérése érdekében részt vesz, és indul önkormányzati, vagy más pályázatokon, illetőleg a hatékony információcsere érdekében levelezőrendszert működtet.
 • Az egyesület megszervezi az érintett ingatlanok és azokat közvetlenül határoló közterület szakaszok ápolását, és azok szervezett társadalmi munkában történő állagmegőrzését (pl. gyommentesítés, autóroncsok eltávolítása, ároktisztítás útján).
 • Az egyesület érdekképviseleti feladatokat is ellát a meghatározott céljainak elérése érdekében
 • Az egyesület aktívan közreműködik egy környéki játszótér kialakításában és állagának megóvásában.
 • Az egyesület együttműködik a község önkormányzatával, polgármesteri hivatalával.
 • Az egyesület egyeztetéseket vállal az érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel lakóterületet érintő kérdésekben, összefogja és közvetíti a közösség véleményét ezen szervek felé.
 • Az egyesület együttműködik más nagytarcsai egyesületekkel, szervezetekkel
 • Az egyesület előmozdítja a lakók integrálódását a nagytarcsai község kulturális közösségéhez.
 • Az egyesület aktívan hozzájárul Nagytarcsa község fejlődéséhez, értékei megóvásához.
 • Az egyesület szabadidős programokat, illetőleg adománygyűjtést szervez a helyi családok életének segítése érdekében.

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar