Célok, tevékenységek

Célok, tevékenységek:

Az egyesület célja, tevékenysége

 

1.        Az egyesület célja:

·         Nagytarcsa Felsőrét Lakóparkban lakók egymást ismerő és segítő közösségé szervezése, kulturált lakókörnyezetének, a mindenkori műszaki színvonal által megkövetelhető infrastruktúra kialakításának segítése, fejlesztése, család- gyermek- és ifjúságvédelme, valamint az itt élők segítése.

·         A kultúrált egymás mellett élés alapvető szabályainak lefektetése – kiemelt figyelemmel a lakóterület gyermekközösségére -, elfogadása, betartása és minden törvényes erővel történő betartatása.

·         Olyan ipari, szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységek kizárása, amelyek a kulturált együttélés alapvető szabályait zavarják a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott kereteken belül.

·         Környezetszennyezés minimalizálása.

2.        Az egyesület tevékenysége:

·         Az egyesület céljai elérése érdekében részt vesz, és indul önkormányzati, vagy más pályázatokon, illetőleg a hatékony információcsere érdekében levelezőrendszert működtet.

·         Az egyesület megszervezi az érintett ingatlanok és azokat közvetlenül határoló közterület szakaszok ápolását, és azok szervezett társadalmi munkában történő állagmegőrzését (pl. gyommentesítés, autóroncsok eltávolítása, ároktisztítás útján).

·         Az egyesület érdekképviseleti feladatokat is ellát a meghatározott céljainak elérése érdekében

·         Az egyesület aktívan közreműködik egy környéki játszótér kialakításában és állagának megóvásában.

·         Az egyesület együttműködik a község önkormányzatával, polgármesteri hivatalával.

·         Az egyesület egyeztetéseket vállal az érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel lakóterületet érintő kérdésekben, összefogja és közvetíti a közösség véleményét ezen szervek felé.

·         Az egyesület együttműködik más nagytarcsai egyesületekkel, szervezetekkel

·         Az egyesület előmozdítja a lakók integrálódását a nagytarcsai község kulturális közösségéhez.

·         Az egyesület aktívan hozzájárul Nagytarcsa község fejlődéséhez, értékei megóvásához.

·         Az egyesület szabadidős programokat, illetőleg adománygyűjtést szervez a helyi családok életének segítése érdekében.


FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar